โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 901-902 Email :lawsp@ku.ac.th
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 2558 สงวนลิขสิทธิ์
 
Click Here to get Free Counter